210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Our Service

Ολοκληρωμένες λύσεις μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Με εφόδια τον υψηλής ποιότητας εξοπλισμό, την τεχνογνωσία των αξιόπιστων κατασκευαστών που συνεργαζόμαστε για πολλές δεκαετίες, τη μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο, το αξιόλογα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, παρέχουμε συνολικές και ολοκληρωμένες λύσεις για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της Υδρολογίας, της Μετεωρολογίας, της Ωκεανογραφίας.

 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες είμαστε περήφανοι και πρωτοπόροι στον ελληνικό χώρο περιλαμβάνουν:

 • Επιλογή των κατάλληλων οργάνων/εξοπλισμού/λύσεων ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή με γνώμονα
  • την πληρότητα & αξιοπιστία των δεδομένων που μετρούνται
  • το κόστος συντήρησης & διατήρησης του παρεχόμενου εξοπλισμού
  • το πραγματικό κόστος της επένδυσης συνυπολογίζοντας τις οικονομικές απαιτήσεις σε βάθος χρόνου
  • τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας
  • την καλύτερη δυνατή απόκριση των συστημάτων
 • Εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων, αυτόματων υδρολογικών/μετεωρολογικών/ωκεανογραφικών σταθμών & δικτύων.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και λογισμικών λύσεων διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων εστιάζοντας στις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Εκπαίδευση στη χρήση, συντήρηση του εξοπλισμού και στη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων λογισμικών.
 • Υπηρεσίες παροχής δεδομένων που δεν απαιτούν την εμπλοκή του πελάτη μας στην εγκατάσταση, συντήρηση, διατήρηση των μετρητικών σταθμών αλλά λαμβάνει αποκλειστικά τις ζητούμενες χρονοσειρές σε τακτά χρονικά διαστήματα ή διαδικτυακά σε, σχεδόν, πραγματικό χρόνο.