210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Απομακρυσμένη παρακολούθηση βροχόπτωσης

The Challenges

Το έργο αφορά την προμήθεια δέκα (10) αυτόνομων τηλεμετρικών σταθμών με κύριο σκοπό τη μέτρηση βροχόπτωσης. Η μέτρηση της βροχόπτωσης και η έγκαιρη ειδοποίηση για υψηλές τιμές βροχόπτωσης είναι κρίσιμα μετρήσιμα μεγέθη για το Συμβούλιο αποχέτευσης Λεμεσού – Αμαθούντος. Η έγκαιρη ενημέρωση μέσω μηνυμάτων – συναγερμών (Alarm messages) από τους τηλεμετρικούς σταθμούς είναι βασική προϋπόθεση για άμεση επέμβαση από το ΣΑΛΑ σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (πλημμυρικά φαινόμενα κλπ.)

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : ΣΑΛΑ
Έτος : 2019
Τοποθεσία : Λεμεσός, Κύπρος