210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων - Δέλτα Έβρου

The Challenges

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου - Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων
Ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης στάθμης, ταχύτητας υδάτων, φυσικοχημικών παραμέτρων υδάτων και μετεωρολογικών παραμέτρων του ποταμού Έβρου και του Δέλτα του Έβρου.
Το δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης υδρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων αποτελεί σημαντικό και ουσιαστικό εργαλείο στη συνεχή προσπάθειά του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου για άμεση παρακολούθηση και προστασία των σημαντικών υδάτινων σωμάτων που βρίσκονται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.
Διαβάστε περισσότερα..

Project Description

Φορέας : Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου
Έτος : 2016
Τοποθεσία : Έβρος