210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης στάθμης θάλασσας

The Challenges

Ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης της στάθμης της θάλασσας (παλίρροια) και μετεωρολογικών παραμέτρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στον λιμένα της Λεμεσού. Στα πλαίσια της εφαρμογής εγκαταστάθηκαν παλιρροιογράφος και μετεωρολογικός αισθητήρας.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έτος : 2016
Τοποθεσία : Λεμεσός, Κύπρος