210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης υδρολογικών παραμέτρων στην κεντρική λίμνη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

The Challenges

Το ίδρυμα Σταύρος Ν. Νιάρχος βρίσκεται στην τοποθεσία του παλιού ιπποδρόμου στο Δέλτα Φαλήρου. Η τεχνητή λίμνη η οποία έχει μήκος 400 μέτρα, πλάτος 30 μέτρα και βάθος 70 εκατοστά (και έως 140 εκατοστά στο κέντρο) ενισχύει και επαναφέρει συμβολικά τη σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα. Επιπλέον, λειτουργεί ως αποδέκτης των όμβριων υδάτων εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την αντιπλημμυρική προστασία του συνολικού έργου. Στα πλαίσια των αναγκών για απομακρυσμένη παρακολούθηση υδρολογικών δεδομένων, υποστηρικτική λειτουργία για το σύστημα καθαρισμού της λίμνης και δημιουργία χρονοσειρών (για μελλοντικές ανάγκες) τοποθετήθηκαν 2 σταθμοί μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, που αποθηκεύουν σε πραγματικό χρόνο μετρήσεις όπως θερμοκρασία νερού, αγωγιμότητα, αλατότητα, ολικά διαλυμένα στερεά, pH, θολότητα κλπ.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Έτος : 2016
Τοποθεσία : Καλλιθέα Αττικής