210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Δίκτυο παλιρροιογράφων - Ε.Μ.Π.

The Challenges

Το δίκτυο των παλιρροιογράφων του Ε.Μ.Π αποτελείται από 7 σταθμούς οι οποίοι καλύπτουν το Αιγαίο και τον Κορινθιακό κόλπο. Οι παλιρροιογράφοι καταγράφουν την στάθμης της θάλασσας ενώ οι 2 από τους 7 σταθμούς διαθέτουν μόνιμο δέκτη GPS για το συσχετισμό της στάθμης της θάλασσας με το διεθνές γήινο σύστημα αναφοράς (ITRF). Όλοι οι σταθμοί είναι ενεργειακά αυτόνομοι.

Project Description

Φορέας : Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
Έτος :
Τοποθεσία :