210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Παρακολούθηση στάθμης, φυσικοχημικών παραμέτρων των λιμνοθαλασσών Αράξου, Κοτυχίου και Προκόπου και μετεωρολογικών παραμέτρων της περιοχής

The Challenges

Το έργο ολοκληρώθηκε για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.
Το δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης υδρολογικών και μετεωρολογικών παραμέτρων αποτελεί σημαντικό και ουσιαστικό εργαλείο στην συνεχή προσπάθειά του Φορέα Διαχείρισης για την άμεση παρακολούθηση και προστασία των σημαντικών υδάτινων σωμάτων που βρίσκονται εντός των υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλίας.
Το δίκτυο των τηλεμετρικών σταθμών αποτελείται από (2) δυο υδρολογικούς σταθμούς στην λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, (2) υδρολογικούς σταθμούς στις λιμνοθάλασσες Αράξου και Προκόπου και (1) ένα μετεωρολογικό σταθμό στο ακρωτήρι του Αράξου.
Η λειτουργία τους περιλαμβάνει την παρακολούθηση βασικών παραμέτρων του νερού, την υποστήριξη του δικτύου για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία (βαθμονόμηση των σταθμών, συλλογή δεδομένων), την καταγραφή των υδατικών και μετεωρολογικών παραμέτρων. Επίσης το υπο-έργο περιλάμβανε την ανάλυση 108, τουλάχιστον, δειγμάτων και από τις τρείς λιμνοθάλασσες με εργαστηριακές χημικές αναλύσεις για τις παραμέτρους φωσφορικών, αμμωνιακών και νιτρικών ιόντων.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς
Έτος : 2015 - 2017
Τοποθεσία : Υγροτοπος Κοτυχίου - Στροφυλιάς