210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών - Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

The Challenges

Ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης στάθμης  & φυσικοχημικών παραμέτρων του ποταμού Νέστου (Γαλάνη), της λίμνης Βιστωνίδας και των λιμνοθαλασσών Βάσσοβας και Έλος. Οι εν λόγω υδρολογικοί σταθμοί συμπληρώνουν το υπάρχον δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης και αποτελείται από σταθμούς μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας στον Νέστο και σταθμούς μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας και ολικών διαλυμένων στερεών σε λίμνες της περιοχής.
 Σκοπός: Μέτρηση στάθμης και θερμοκρασίας του ποταμού Νέστου (Γαλάνη) και του αρδευτικού καναλιού (Θαλασσιά), μέτρηση στάθμης, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας και  διαλυμένων στερεών στη λίμνη Βιστωνίδα και στις λιμνοθάλασσες Βάσσοβας και Έλος.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Φορέας Βιστωνίδας - Ισμαρίδας
Έτος : 2013
Τοποθεσία :