210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Παρακολούθηση των υδρολογικών και μετεωρολογικών παραμέτρων στο φράγμα του Διποτάμου για την υδροδότηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης & Τραϊανούπολης.

The Challenges

Παρακολούθηση των υδρολογικών και μετεωρολογικών παραμέτρων στο φράγμα του Διποτάμου για την υδροδότηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης & Τραϊανούπολης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Θράκης, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη ονομασία έργου "Έλεγχος Υδάτινων Πόρων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Τραϊανούπολης". Σκοπός: Απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων, συνεχής παρατήρηση του θερμοκλινούς της λίμνης, καταγραφή του προφίλ των θερμοκρασιών και των ποιοτικών παραμέτρων της λίμνης, υποστηρικτική λειτουργία του συστήματος αερισμού και δημιουργία χρονοσειρών για μελλοντικές ανάγκες.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης
Έτος : 2014
Τοποθεσία : Αλεξανδρούπολη