210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων - υδροηλεκτρικό συγκροτήμα Αχελώου

The Challenges

Ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης ποιοτικών & ποσοτικών παραμέτρων υδάτων και μετεωρολογικών παραμέτρων στις λίμνες Καστρακίου, Κρεμαστών και Στράτου

Τήρηση περιβαλλοντικών όρων:  Μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων υδάτων, μέτρηση στάθμης των λιμνών, μέτρηση θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, εξάτμισης και κατακρημνισμάτων, μέτρηση ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου, real time παρακολούθηση όλων των παραμέτρων μέσω του διαδικτύου

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : ΔΕΗ/ΔΥΗΠ - Δίκτυο σταθμών υδροηλεκτρικού συγκροτήματος Αχελώου
Έτος : 2011
Τοποθεσία : Καστράκι - Κρεμαστά - Στράτος