210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Παρακολούθηση στάθμης & παροχής υδάτων στον ποταμό Λούσιο

The Challenges

Εγκατάσταση υδρολογικού σταθμού για λογαριασμό του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη γέφυρα Ατσίχολου στο Λούσιο ποταμό. Πρόκειται για ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης της στάθμης και της παροχής του ποταμού Λούσιου με τη μέθοδο doppler. Σκοπός του έργου η μέτρηση της στάθμης & της ταχύτητας των υδάτων & απευθείας υπολογισμός της παροχής καθώς και παρατήρηση των πλημμυρικών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Έτος :
Τοποθεσία : Ποταμός Λούσιος