210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Τηλεματική μετάδοση δεδομένων ποιοτικών παραμέτρων νερού στον Π. Καλαμά

The Challenges

Το έργο πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας. Ο ποταμός Καλαμάς που διέρχεται από τον νομό ασκεί σημαντική περιβαλλοντική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός του έργου είναι η περιβαλλοντική έρευνα και ο εντοπισμός πιθανής μόλυνσης καθώς και η παρακολούθηση και έγκαιρη ειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα. Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν δύο υδρολογικοί και ένας μετεωρολογικός σταθμός οι οποίοι προσφέρουν: 24 h συνεχή μέτρηση και μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των μετρούμενων τιμών των παραμέτρων, τηλεματική μετάδοση για δημιουργία ιστορικού αρχείου δεδομένων από τις καταγεγραμμένες τιμές στα πλαίσια της έρευνας για τη διαπίστωση πιθανής περιβαλλοντικής μόλυνσης, αποστολή συναγερμών για πλημμυρικά φαινόμενα.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας
Έτος :
Τοποθεσία : Νομός Θεσπρωτίας στην Βορειοανατολική Ελλάδα