210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Τηλεματική μετάδοση δεδομένων ποιοτικών παραμέτρων νερού αρδευτικών καναλιών και γεωτρήσεων

The Challenges

Το έργο πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας. Ο ποταμός Νέστος που διέρχεται από τον νομό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο την ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή. Αρδευτικές γεωτρήσεις και κανάλια έχουν διανοιχθεί για τη σωστή κατανομή του νερού που μεταφέρει ο ποταμός στην περιοχή. Για αυτόν τον λόγο απαιτήθηκε η συνεχής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων του νερού στις αρδευτικές γεωτρήσεις και κανάλια της περιοχής με συνεχή καταγραφή δεδομένων και δυνατότητα μετάδοσής τους μέσω Ίντερνετ καθώς και η δημιουργία ιστορικού αρχείου δεδομένων από τις καταγεγραμμένες τιμές για τη διαπίστωση τυχόν μεταβολών στη σύσταση του νερού και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τη γεωργία της περιοχής.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας
Έτος :
Τοποθεσία : Νομός Καβάλας