210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων και στάθμης υδάτων υδροηλεκτρικού φράγματος Αξιού

The Challenges

Το έργο πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. & ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. στο Υδροηλεκτρικό φράγμα Αξιού. Πρόκειται για ολοκληρωμένη real - time εφαρμογή παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων και στάθμης υδάτων. Σκοπός του έργου η τήρηση περιβαλλοντικών όρων, η realtime παρακολούθηση όλων των παραμέτρων και προειδοποίηση απότομης αύξησης στάθμης με 2 επίπεδα συναγερμών σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Η μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων υδάτων γίνεται σε τρεις θέσεις ανάντη και κατάντη του υδροηλεκτρικού ενώ η μέτρηση στάθμης Αξιού στις θέσεις Πολύκαστρο και Εύζωνοι.

Περισσότερα...

Project Description

Φορέας : ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. & ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε.
Έτος :
Τοποθεσία : Υδροηλεκτρικό φράγμα Αξιού