210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

LAMBRECHT αλβεδόμετρο 1611

Όργανο μέτρησης ολικής και ανακλώμενης ακτινοβολίας με ...

LAMBRECHT πυρανόμετρο 16131.3

Πυρανόμετρο υψηλής ευαισθησίας – class A - με διπλό ...

LAMBRECHT πυρανόμετρο 16103.3

Πυρανόμετρο ακριβείας – class B - με γυάλινο προστατευτικό ...

LAMBRECHT αισθητήρας φωτεινότητας 16321

Αισθητήρας φωτεινότητας που καθορίζει το στιγμιαίο επίπεδο ...

LAMBRECHT αισθητήρας θερμοκρασίας – υγρασίας (8093.1)

Όργανο για μέτρηση της σχετικής υγρασίας και της ...

LAMBRECHT βαρόμετρο με μεταβλητό εύρος 8121

Βαρομετρικός αισθητήρας με δυνατότητες επιλογής εύρους ...

Καταγραφείς τυμπάνου

Όργανα μηχανικής καταγραφής θερμοκρασίας, υγρασίας και ...

RAINWISE MK-III RTI-LR

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός. Δίνει αξιόπιστες, ...

LUFFT WS300-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS300-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS301-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS301-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS400-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS400-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS401-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS401-UMB που καταγράφει ...