210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

HYDROLAB DS5, HYDROLAB DS5X

Πολυμετρικό όργανο με δυνατότητα επιλογής 7 αισθητήρων για ...

HYDROLAB HL4

Νέας γενιάς πολυμετρικός αισθητήρας. Δυνατότητα επιλογής 7 ...

OTT PLUVIO2

Ζυγιστικός βροχογράφος μέτρησης όλων των τύπων ...

LAMBRECHT WATER LEVEL SENSOR

Πιεζομετρικός αισθητήρας εξάτμισης κατασκευασμένος από ...

LAMBRECHT EVAPORATION PAN

«Ταψί» για μέτρηση εξάτμισης του νερού.

THIES CLIMA εξατμισήμετρο υπερήχων

Το εξατμισίμετρο της Thies Clima χρησιμοποιεί αισθητήρα ...

OTT PARSIVEL2 - LASER WEATHER SENSOR

Οπτικό σύστημα αναγνώρισης τύπων ατμοσφαιρικών ...

LAMBRECHT 15189

Βροχογράφος τύπου Joss-Tognini που λειτουργεί με τη μέθοδο ...

DETECTRONIC MSFM-RAIN / GPRS

Βροχογράφος ανατρεπόμενου κάδου στιβαρής κατασκευής.

THIES CLIMA - Βροχογράφος

Ο βροχογράφος ανατρεπόμενου κάδου για μέτρηση ποσότητας, ...

LAMBRECHT 1507/1509

Βροχογράφος εξαιρετικής ακρίβειας, ιδανικός για ...

LAMBRECHT 1500/1500b

Βροχόμετρο τύπου Hellman υψηλής ποιότητας και στιβαρής ...