210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

OTT PLS - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

Compact λύση υδρολογικού σταθμού OTT PLS - Meteoview - ADU ...

OTT SLD - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

Compact λύση υδρολογικού σταθμού OTT SLD, Meteoview2, ADU ...

Geolux - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

Compact λύση υδρολογικού σταθμός Geolux, Meteoview2, ADU ...

ΕΑ440 – Μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων

Ηχοβολιστικό σύστσημα μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων.

M3 - Πολλαπλής δέσμης

Το M3 SONAR είναι ηχοβολιστικό σύστημα το οποίο μπορεί ...

Geoswath plus - Interferometric sonar

Το Geoswath plus είναι ηχοβολιστικό σύστημα για ρηχά νερά, ...

EM2040, EM712, EM302,EM122

Τα ηχοβολιστικά συστήματα της Kongsberg μπορούν να κάνουν ...

Geopulse - Ακουστικός τομογράφος/sub bottom profiler

Το Geopulse είναι όργανο για αποτύπωση των στρωμάτων κάτω ...

Pulsar - Side Scan Sonar

Το Pulsar είναι όργανο για αποτύπωση πυθμένα (side scan ...

GeoSwath 4R USV

Το GeoSwath 4R USV είναι τηλεκατευθυνόμενο, μη επανδρωμένο ...

GeoSwath Compact Survey Vessel (CSV)

Το GeoSwath είναι συμπαγής, ευέλικτη πλατφόρμα για έρευνες ...