210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

OTT PLS - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

Compact λύση υδρολογικού σταθμού OTT PLS - Meteoview - ADU ...

OTT SLD - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

Compact λύση υδρολογικού σταθμού OTT SLD, Meteoview2, ADU ...

Geolux - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

Compact λύση υδρολογικού σταθμός Geolux, Meteoview2, ADU ...

ΕΑ440 – Μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων

Ηχοβολιστικό σύστσημα μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων.

OTT SVR100 - Surface water velocity radar

Ο αισθητήρας SVR100 χρησιμοποιεί την τεχνολογία ραντάρ για ...

OTT WS100

Ο αισθητήρας Lufft WS100 είναι αισθητήρας μέτρησης ...

OTT WAD 200

Βροχογράφος υψηλής ακρίβειας.

M3 - Πολλαπλής δέσμης

Το M3 SONAR είναι ηχοβολιστικό σύστημα το οποίο μπορεί ...

Geoswath plus - Interferometric sonar

Το Geoswath plus είναι ηχοβολιστικό σύστημα για ρηχά νερά, ...

EM2040, EM712, EM302,EM122

Τα ηχοβολιστικά συστήματα της Kongsberg μπορούν να κάνουν ...

Geopulse - Ακουστικός τομογράφος/sub bottom profiler

Το Geopulse είναι όργανο για αποτύπωση των στρωμάτων κάτω ...

Pulsar - Side Scan Sonar

Το Pulsar είναι όργανο για αποτύπωση πυθμένα (side scan ...