Ρωτήστε μας

ΕΑ440 – Μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων

Ηχοβολιστικό σύστσημα μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων.
EA440