210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

ΕΑ440 – Μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων

(1)
Ηχοβολιστικό σύστσημα μονής δέσμης, πολλαπλών συχνοτήτων.

Το EA440 είναι ηχοβολιστικό σύστημα μονής δέσμης, δύο ή περισσότερων συχνοτήτων για αποτυπώσεις σε διαφορετικού τύπου πυθμένα με τεχνολογία ευρείας ζώνης. Έχει αναπτυχθεί για χρήση σε ρηχά έως μεσαίου βάθους ύδατα, από 0,2m έως 3000m βάθος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Τηλ. 210 2815440.