210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Directional Waverider MkIII

(1)
Πλωτήρας με αισθητήρες μέτρησης κύματος επιταχυνσιόμετρα, και μαγνητική πυξίδα.

Πλωτήρας με αισθητήρες μέτρησης κύματος επιταχυνσιόμετρα, και μαγνητική πυξίδα. Μπορεί να μετρήσει ύψος κύματος για περιόδους 1.6....30 δευτερόλεπτα, με ακρίβεια 0.5% της μετρούμενης τιμής, διεύθυνση κύματος και θερμοκρασία νερού. Διαθέτει GPS για έλεγχο του πλωτήρα και εντοπισμό του μέσω HF σύνδεσης καθώς και εσωτερική καταγραφική μονάδα.

 • Μέτρηση κύματος σε πραγματικό χρόνο
 • HF μεταδότης με εμβέλεια 50 km στην θάλασσα 
 • Φωτισμός LED στην κορυφή της κεραίας του πλωτήρα για εύκολο εντοπισμό
 • GPS receiver
 • Λειτουργία υπολογισμού της ενέργειας / αυτονομίας του πλωτήρα
 • 0.9 m ή 0.7 m εξωτερική σφαιρική διάμετρος  - AISI 316
 • Ενεργειακή αυτονομία – Διάμετρος 0.7 m :  1.2 χρόνια,  1 section of 15 batteries
  διάμετρος 0.9 m: 3.5 years, 3 sections of 15 batteries (δυνατότητα χρήσης ηλιακού πάνελ), Type: Datacell RC24B ( 200 Wh black)
 • Iridium SBD module
 • Iridium Internet module
 • Argos module
 • GSM internet module 
 • GSM-SMS module σύστημα ηλιακών πάνελ