210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Aquadopp Profiler current profiler

Aquadopp Profiler current profiler

(1)
Μικρός & εύκολος στη χρήση, ο ακουστικός ρευματογράφος Aquadopp είναι ιδανικός για τοποθέτηση σε περιοχές με ρηχά νερά ή σε εκβολές ποταμών.

Μικρός & εύκολος στη χρήση, ο ακουστικός ρευματογράφος Aquadopp είναι ιδανικός για τοποθέτηση σε περιοχές με ρηχά νερά ή σε εκβολές ποταμών. Ενσωματώνει εξαιρετικές τεχνολογίες, είναι ελαφρύς (2.4 kg), εγκαθίσταται εύκολα οπουδήποτε, δεν διαθέτει κινητά μέρη και μένει ανεπηρέαστος από την παρουσία βιολογικών αποβλήτων.
Ενσωματώνει αισθητήρα για μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης, κλίσης και πυξίδα. Το σύστημα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο αλλά ενσωματώνει καταγραφική μονάδα ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή και η διαχείριση δεδομένων με τις προδιαγραφές των εκάστοτε εφαρμογών.

  • Χρήση πλατφόρμας Windows®
  • Δυνατότητα χρήσης χειριστηρίων τρίτων κατασκευαστών