210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

OCEANOR SEAWATCH MIDI 185

OCEANOR SEAWATCH MIDI 185

(1)
Ο πλωτήρας SEAWATCH Midi 185 είναι ένας μεσαίου μεγέθους πλωτήρας για μέτρηση ωκεανογραφικών και μετεωρολογικών παραμέτρων σε λιμάνια, λίμνες, δεξαμενές και παράκτιες περιοχές.
Κατηγορίες:
Πλωτήρες.

Ο πλωτήρας SEAWATCH Midi 185 είναι ένας μεσαίου μεγέθους πλωτήρας για μέτρηση ωκεανογραφικών και μετεωρολογικών παραμέτρων σε λιμάνια, λίμνες, δεξαμενές και παράκτιες περιοχές. Είναι κατάλληλος να εξυπηρετήσει όλων των ειδών τις υδρολογικές και μετεωρολογικές μετρήσεις σε παράκτιες, κατά κύριο λόγο, ζώνες.

  • Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με την ξηρά σε πραγματικό χρόνο
  • Αποστολή των δεδομένων στην ξηρά με διάφορους τρόπους επικοινωνίας
  • Δυνατότητα επικοινωνίας ακουστικά με υποθαλάσσιο παρατηρητήριο
  • Ιδανικός για απαιτητικές συνθήκες σε παράκτιες ζώνες και λίμνες
  • Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής επιπλέον αισθητήρων
  • Σχεδιασμός και κατασκευή για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση
  • Πλήρης ενεργειακή αυτονομία
  • Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή