210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

HydroCycle-PO4

(1)
Ο HydroCycle-PO4 (Sea-Bird Scientific) είναι ένας οπτικός αισθητήρας μέτρησης φωσφορικών για μια πληθώρα υδρολογικών εφαρμογών.

Ο HydroCycle-PO4 (Sea-Bird Scientific) είναι ένας οπτικός αισθητήρας μέτρησης φωσφορικών για ένα μεγάλο εύρος υδρολογικών εφαρμογών. Γρήγορα, έγκυρα, και αξιόπιστα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

  • 5 μήνες αδιάκοπης λειτουργίας
  • 2.3- μgP/L διακριτικότητα
  • >1500 δείγματα έως την συντήρηση
  • Εργοστασιακή βαθμονόμηση
  • Interface: SDI-12