210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

HydroCAT EP

(1)
Ο αισθητήρας HydroCAT-EP μετρά και καταγράφει αγωγιμότητα, θερμοκρασία, βάθος, διαλυμένο οξυγόνο, pH, θολότητα και χλωροφύλλη.

Ο αισθητήρας HydroCAT-EP μετρά και καταγράφει αγωγιμότητα, θερμοκρασία, βάθος, διαλυμένο οξυγόνο, pH, θολότητα και χλωροφύλλη. Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε απομακρυσμένα, βιολογικά πλούσια περιβάλλοντα, για βάθη έως 350 μ. Ιδανικός για μακροχρόνια παρατήρηση, ο HydroCAT-EP μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με εξωτερικούς καταγραφείς δεδομένων και συστήματα τηλεμετρίας.

Διαθέτει εξαιρετική προστασία από βιο-συσσώρευση (biofouling) λόγω των ενσωματωμένων αντιδιαβρωτικών συσκευών (εγκεκριμένες από US EPA), της αντλίας και της εσωτερικής διαδρομής ροής, η οποία ελαχιστοποιεί τη ροή μεταξύ των δειγμάτων και παρέχει σταθερές μετρήσεις όλο το χρονικό διάστημα χρήσης του αισθητήρα.