210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

ECO FL

(1)
Η σειρά αισθητήρων ECO FL δίνει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις για μια σειρά παραμέτρων φθορισμού όπως φθορισμό από χλωροφύλλη-α, CDOM, ουρανίνη, ροδαμίνη και φυκοκιανίνη και φυκοερυθρίνη.

Η σειρά αισθητήρων ECO FL δίνει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις για μια σειρά παραμέτρων φθορισμού όπως φθορισμό από χλωροφύλλη-α, CDOM, ουρανίνη, ροδαμίνη και φυκοκιανίνη και φυκοερυθρίνη. Οι αισθητήρες συνίστανται σε κάθε είδους μελέτη παρακολούθησης βιολογικών παραμέτρων και ιχνοστοιχείων. Η τεχνολογία αντι-βιοσυσσώρευσης που ενσωματώνουν εγγυάται την χρήση και την καλή λειτουργία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.