210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Βροχογράφοι ανατρεπόμενου κάδου

LAMBRECHT 15189

Βροχογράφος τύπου Joss-Tognini που λειτουργεί με τη μέθοδο ...

DETECTRONIC MSFM-RAIN / GPRS

Βροχογράφος ανατρεπόμενου κάδου στιβαρής κατασκευής.

THIES CLIMA - Βροχογράφος

Ο βροχογράφος ανατρεπόμενου κάδου για μέτρηση ποσότητας, ...

Rain Gauge WTB100

Βροχογράφος ανατρεπόμενου κάδου εύκολος στην χρήση και ...

OTT WAD 200

Βροχογράφος υψηλής ακρίβειας.