210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας

LAMBRECHT Netto-Radiometer 16123

Αισθητήρας μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας με πρωτοποριακό ...

LAMBRECHT αλβεδόμετρο 1611

Όργανο μέτρησης ολικής και ανακλώμενης ακτινοβολίας με ...

LAMBRECHT πυρανόμετρο 16131.3

Πυρανόμετρο υψηλής ευαισθησίας – class A - με διπλό ...

LAMBRECHT πυρανόμετρο 16103.3

Πυρανόμετρο ακριβείας – class B - με γυάλινο προστατευτικό ...

LAMBRECHT αισθητήρας φωτεινότητας 16321

Αισθητήρας φωτεινότητας που καθορίζει το στιγμιαίο επίπεδο ...