210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Αυτόματος μεταωρολογικός σταθμός RAINWISE MK-III RTI-LR

RAINWISE MK-III RTI-LR

(1)
Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός. Δίνει αξιόπιστες, ακριβείς μετρήσεις μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα.

Ο μετεωρολογικός σταθμός RainwiseMK-IIIRTI-LR δύναται να μετρήσει διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία (εσωτερική και εξωτερική), σχετική υγρασία, βαρομετρική πίεση και βροχόπτωση. Μπορεί να υπολογίσει το σημείο δρόσου, τον δείκτη δυσφορίας και την αίσθηση ψύχους. Τροφοδοτείται μέσω ηλιακού πάνελ και η απόσταση προβολής των δεδομένων μπορεί να φθάσει μέχρι και το 1 μίλι. Είναι στιβαρός, δίνει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις και εγκαθίσταται εύκολα.

  • Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου: 0 έως 67 m/sec
  • Εύρος διεύθυνσης ανέμου: 0◦ έως 360◦
  • Εύρος εσωτερικής θερμοκρασίας: 0◦C έως +50 ◦C
  • Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας: -54 oC έως +74 oC
  • Εύρος σχετικής υγρασίας: 0 % έως 100 %
  • Εύρος βαρομετρικής πίεσης: 551 hPa έως 1084 hPa
  • Βροχογράφος ανατρεπόμενου κάδου με διάμετρο 20 cm