210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός LUFFT WS501-UMB

LUFFT WS501-UMB

(1)
Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS501-UMB που καταγράφει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου.

Ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS501-UMB καταγράφει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου. Διαθέτει δείκτη προστασίας IP65 και εξαεριστήρα για την ψύξη του κλωβού προστασίας της θερμοκρασίας /υγρασίας. Στην κορυφή του σταθμού υπάρχει εγκατεστημένο πυρανόμετρο της Kipp & Zonnen (CMP3). Η μέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου γίνεται με ανεμόμετρο υπερήχων. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα για την διόρθωση της διεύθυνσης του ανέμου σε περίπτωση που εγκατασταθεί σε πλωτή εξέδρα.

 • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -50°C έως +60°C
 • Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας : ±0.2 ° C (–20 ° C … +50 ° C), ±0.5 ° C (> –30 ° C)
 • Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας : 0% έως 100%
 • Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας : ± 2 %
 • Εύρος μέτρησης βαρομετρικής πίεσης : 300 έως 1200 hPa
 • Ακρίβεια μέτρησης βαρομετρικής πίεσης : ±1,5 hPa
 • Εύρος μέτρησης διεύθυνσης ανέμου : 0 έως 359,9ο
 • Ακρίβεια μέτρησης διεύθυνσης ανέμου : "<3o RMSE >1 m/s"
 • Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου : 0 έως 60 m/s
 • Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας ανέμου : ±0,3 m/s
 • Εύρος μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας : 1400 W/m2
 • Συμβατός με βροχομετρητές τρίτων κατασκευαστών: 0.1mm, 0.2mm, 0.5mm, 1mm (με θέρμανση ή χωρίς)