210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός LUFFT WS500-UMB

LUFFT WS500-UMB

(1)
Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS500-UMB που καταγράφει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου.

Ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS500-UMB καταγράφει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου. Διαθέτει δείκτη προστασίας IP65 και εξαεριστήρα για την ψύξη του κλωβού προστασίας της θερμοκρασίας/υγρασίας. Η μέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης ανέμου γίνεται με ανεμόμετρο υπερήχων. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα για διόρθωση της διεύθυνσης του ανέμου σε περίπτωση που εγκατασταθεί σε πλωτή εξέδρα.

  • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -50 ◦C έως +60 ◦C
  • Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας : ±0.2 ° C (–20 ° C … +50 ° C), ±0.5 ° C (> –30 ° C)
  • Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας : 0% έως 100%
  • Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας : ± 2 %
  • Εύρος μέτρησης βαρομετρικής πίεσης :300 έως 1200 hPa
  • Ακρίβεια μέτρησης βαρομετρικής πίεσης : ±1,5 hPa
  • Εύρος μέτρησης διεύθυνσης ανέμου : 0 έως 359,9ο
  • Ακρίβεια μέτρησης διεύθυνσης ανέμου : "<3o RMSE >1 m/s"
  • Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου : 0 έως 60 m/s
  • Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας ανέμου : ±0,3 m/s