210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Αυτόματος μετεωρολογικός ασταθμός LUFFT WS301-UMB

LUFFT WS301-UMB

(1)
Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS301-UMB που καταγράφει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση και ηλιακή ακτινοβολία.

Ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS301-UMB καταγράφει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση και ηλιακή ακτινοβολία. Διαθέτει δείκτη προστασίας IP65 και εξαεριστήρα για την ψύξη του κλωβού προστασίας της θερμοκρασίας/ υγρασίας. Ενσωματώνει στην κορυφή του ένα πυρανόμετρο για την μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας ( Kipp & Zonnen - CMP3).

  • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -50°C έως +60°C
  • Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ±0.2 ° C (–20 ° C … +50 ° C), ±0.5 ° C (> –30 ° C)
  • Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας 0% έως 100%
  • Ακρίβεια μέτρησης ± 2 %
  • Εύρος μέτρησης 300 έως 1200 hPa
  • Ακρίβεια μέτρησης ±1,5 hPa
  • Εύρος μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1400w/m²