210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί

RAINWISE MK-III RTI-LR

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός. Δίνει αξιόπιστες, ...

LUFFT WS300-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS300-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS301-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS301-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS400-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS400-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS401-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS401-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS500-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS500-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS501-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS501-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS600-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS600-UMB που καταγράφει ...

LUFFT WS601-UMB

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός WS601-UMB που καταγράφει ...

LAMBRECHT EOLOS-IND

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός, ιδανικός για χρήση σε ...

LAMBRECHT EOLOS MET TH

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός χωρίς κινητά μέρη για ...

OTT TRH

Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός χωρίς κινητά μέρη.