210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Λογισμικό OTT HYDRAS3 (BASIC/STANDARD/PRO/NET)

OTT HYDRAS3 (BASIC/STANDARD/PRO/NET)

(1)
Το λογισμικό HYDRAS 3 αναπτύχθηκε από τον οίκο ΟΤΤ για εφαρμογές στους τομείς της υδρολογίας, της μετεωρολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Κατηγορίες:
Λογισμικά.

Το λογισμικό HYDRAS 3 αναπτύχθηκε από τον οίκο ΟΤΤ για εφαρμογές στους τομείς της υδρολογίας, της μετεωρολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική στα 32 bit μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργικά προγράμματα Windows 95,98,2000,XP, NT 40., Vista και 7. Είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση επιτρέποντας την διαχείριση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από μεμονωμένους σταθμούς ή δίκτυα σταθμών (συλλογή, επεξεργασία, ερμηνεία, αποστολή δεδομένων). Το HYDRAS 3 έχει τη δυνατότητα να εξάγει δεδομένα σε μορφή text file, excel, mis, raw data, ZRXP/WISKI και UVF. Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις.