210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σταθμήμετρο ΚL 010 ,KL 010 ΤM ,KL 010TCM

Σταθμήμετρο για άμεση και ακριβή μέτρηση στάθμης υπογείων ...

Υδρολογικές σταδίες- Μεζούρες

Σταδίες - μεζούρες μεγάλης αντοχής για μόνιμη εγκατάσταση ...

OTT RLS - RADAR LEVEL SENSOR

Αισθητήρας τύπου ραντάρ για μέτρηση στάθμης με την ...

OTT CBS - COMPACT BUBBLER SENSOR

Αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της στάθμης επιφανειακών ή ...

OTT SE 200

Αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της στάθμης επιφανειακών ή ...

OTT TYPE X

Ανθεκτικός μηχανικός καταγραφέας μεταβολής επιπέδου στάθμης ...

OTT R 16 & R 20

Εύχρηστος μηχανικός και ψηφιακός καταγραφέας μεταβολής ...

OTT PLS

Πιεζομετρικός αισθητήρας μεγάλης ακρίβειας για μέτρηση ...

OTT ORPHEUS MINI

Όργανο για συνεχή μέτρηση και καταγραφή στάθμης, ...

OTT ECOLOG 500

Όργανο για συνεχή μέτρηση και καταγραφή στάθμης, ...

ATEX MSFM S2U Ultrasonic Level Monitor

Καταγραφική μονάδα με ενσωματωμένο modem για καταγραφή και ...

OTT C2 - CURRENT METER

Όργανο μέτρησης ροής και παροχής στην κατηγορία των ...