210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Sutron SDI-Link Wireless Bridge

Sutron SDI-Link Wireless Bridge

(1)
Το Sutron SDI-Link Wireless bridge είναι συσκευή για ασύρματη μετάδοση των δεδομένων που καταγράφει μία μονάδα.

Το Sutron SDI-Link Wireless bridge είναι συσκευή για ασύρματη μετάδοση των δεδομένων που καταγράφει μία μονάδα. Η μονάδα αυτή αποτελείται από τουλάχιστον δυο σταθμούς που λειτουργούν ως πομπός και δέκτης: ο ένας εκπέμπει και αποστέλλει τα δεδομένα και ο δεύτερος τα λαμβάνει.

  • Μετάδοση δεδομένων σε απόσταση 1,5 km
  • Επικοινωνία μέσω SDI-12 και RS232