210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr
OTT RLS - RADAR LEVEL SENSOR

OTT RLS - RADAR LEVEL SENSOR

(1)
Αισθητήρας τύπου ραντάρ για μέτρηση στάθμης με την τεχνολογία παλμικών κυμάτων.

Αισθητήρας τύπου ραντάρ για μέτρηση στάθμης με την τεχνολογία παλμικών κυμάτων.  Προσφέρει εκπληκτικά μεγαλύτερη ακρίβεια και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από τον αισθητήρα Kalesto.

  • Μετρούμενες τιμές 0.8 - 35m
  • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης στάθμης ±3mm
  • Αποστολή δεδομένων ψηφιακά με SDI 12/RS 485 ή αναλογικά με 4…20 mA
  • Χαμηλή κατανάλωση
  • Ανθεκτική κατασκευή με IP 67, με αντοχή παραμονής στο νερό σε βάθος μέχρι 1 m, για 48 ώρες
  • Δεν επηρεάζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και από τον όγκο των φερτών υλικών του μετρούμενου ποταμού, δεδομένου ότι δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό
  • Χρήση σε περιοχές με υφάλμυρο νερό, στραγγιστήρια, ποταμούς με διακυμάνσεις στην παροχή, αρδευτικά κανάλια, λιμάνια κ.λπ.