210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr
OTT TYPE X

OTT TYPE X

(1)
Ανθεκτικός μηχανικός καταγραφέας μεταβολής επιπέδου στάθμης για υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.

Ανθεκτικός μηχανικός καταγραφέας μεταβολής επιπέδου στάθμης για υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Διαθέτει δυνατότητα συνεχούς καταγραφής σε ρολό χαρτιού, προσαρμοσμένου στο τύμπανο.
Χρήση σε λίμνες, γεωτρήσεις, ταμιευτήρες και ποτάμια.

  • Δυνατότητα αναβάθμισης για ψηφιακή μέτρηση και καταγραφή