210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr
OTT SE 200

OTT SE 200

(1)
Αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της στάθμης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.

Αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της στάθμης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων (αντίστοιχος του Thalimedes) που συνδέεται με ηλεκτρονικές ή μηχανικές καταγραφικές μονάδες.
Ανάλυση από 1mm και απόκλιση ± 0.003% για SDI 12, ± 0.1% για 4...20 mA επί του μετρούμενου εύρους.

  • Αναλογική ή ψηφιακή έξοδο δεδομένων (SDI 12 ή 4...20 mA)
  • Λειτουργία με βάση τη μέθοδο πλωτήρα – αντίβαρου
  • Ανθεκτική κατασκευή από ινώδη υαλοπλαστικά υλικά IP 54
  • Χρήση σε φρεάτια από 4’’