210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Στάθμη, θερμοκρασία, αγωγιμότητα

FTS ENVIRONMENTAL DIGITEMP

Αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας νερού, εδάφους και άλλων ...

OTT ORPHEUS MINI CTD

Όργανο για συνεχή μέτρηση και καταγραφή στάθμης, ...

OTT ECOLOG 800

Ιδανικός για απαιτητικές μετρήσεις ποιοτικών παραμέτρων σε ...