210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

OTT PLS - Compact λύση υδρολογικού σταθμού

(1)
Compact λύση υδρολογικού σταθμού OTT PLS - Meteoview - ADU 500

Πιεζομετρικός αισθητήρας μεγάλης ακρίβειας για μέτρηση στάθμης, θερμοκρασίας υπογείων και επιφανειακών υδάτων.

  • Υψηλή ανάλυση καταγραφής: 0.1mm για το βάθος και 0.10 C για τη θερμοκρασία
  • Δυνατότητα μέτρησης από 1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες
  • Ενσωματωμένο πρόγραμμα δοκιμαστικών αντλήσεων
  • Κεραμική κεφαλή για ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό που δεν επηρεάζεται σε περίπτωση παραμονής της εκτός νερού
  • Αυτόματη θερμοκρασιακή και ατμοσφαιρική αντιστάθμιση
  • Μετάδοση στοιχείων αναλογικά ή ψηφιακά 4-20 mA και SDI-12
  • Χρήση σε φρεάτια, γεωτρήσεις από 1’’
  • Μέτρηση στάθμης ακόμα και σε λεκάνες που δεν διαθέτουν μόνιμα νερό


Διαδικτυακή λύση φιλοξενίας, επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων Meteoview2

Παρακολούθηση με χρήση του διαδικτύου των real time μετρήσεων από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή smartphone. Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων χρήστη (Authentication & Authorization) και δυνατότητα προβολής των τελευταίων μετρήσεων καθώς και πληροφοριών του σταθμού. Απευθείας λήψη και καταχώρηση των μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων ανά σταθμό και ανά αισθητήρα καθώς και αποστολής πολλαπλών ειδοποιήσεων από κάθε αισθητήρα προς επιλεγμένους χρήστες. Η ειδοποίηση γίνεται μέσω e-mail.

Infinite ADU-500
Τηλεματική μονάδα που αποτελεί αυτόνομη μονάδα μέτρησης, καταγραφής και αποστολής δεδομένων με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητες τηλε-ειδοποιήσεων. Τροφοδοτείται από εσωτερικό συσσωρευτή και διαθέτει 3 ψηφιακές, 2 αναλογικές εισόδους και πολλαπλές εξόδους τροφοδοσίας εξωτερικών αισθητήρων. Μέσω ψηφιακού διαύλου, υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων από αισθητήρια διαφορετικού τύπου και πρωτοκόλλων. Ενσωματώνει εσωτερικό modem κινητής τηλεφωνίας για την αναμετάδοση δεδομένων και την προσωπική τηλε-ειδοποίηση μέσω SMS. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις για λειτουργία σε διαφορετικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας των GSM/EGPRS και CDMA2000 και μπορεί να τροφοδοτείται είτε με ηλιακή τροφοδοσία, είτε με συσσωρευτή Lithium Thionyl, διατηρώντας την ενεργειακή αυτονομία της συνολικής μονάδας έως και 10 έτη.

Ρωτήστε μας περισσότερα στο 210 2815440.