Ρωτήστε μας

Spot Measurements

Φορητός πολυπαραμετρικός αισθητήρας Hydrolab HL4/HL7 – μέτρηση θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, pH/ORP, διαλυμένο οξυγόνο (οπτικός αισθητήρας), για χρήση απευθείας στο πεδίο σε διαφορετικές θέσεις;
HL4-Hydrolab7