210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Real Time Monitoring

(1)
Παρακολούθηση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο...
Κατηγορίες:
Ιχθυοκαλλιέργειες.

Παρακολούθηση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο με τον πολυαισθητήρα Hydrolab HL4 - θερμοκρασία νερού, αγωγιμότητα, pH/ORP, διαλυμένο οξυγόνο (οπτικός αισθητήρας); προαιρετικά η μέτρηση θολότητας (διαθέτει βουρτσάκι καθαρισμού). Οι μετρήσεις καταγράφονται και αποστέλλονται διαδικτυακά για να παρακολουθούνται από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και από οποιαδήποτε συσκευή Η/Υ, smartphone και tablet. Εφόσον οι μετρούμενες παράμετροι υπερβούν τα όρια που έχουν τεθεί, οι συναγερμοί αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο με μορφή sms / και email σε οποιαδήποτε συσκευή.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • OTT netDL 500/ 1000 - Καταγραφική μονάδα/ RTU με ενσωματωμένο μόντεμ ή ADU-500
  • Πολυπαραμετρικό αισθητήρα Hydrolab HL4 με 7 διαθέσιμες θύρες για τους αισθητήρες
  • Cloud λογισμικό Meteoview2
  • Σύστημα τροφοδοσίας
  • Ερμάριο προστασίας εξοπλισμού

Τηλεφωνήστε μας στο 210 2815440 για περισσότερες πληροφορίες.