210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Real Time Monitoring – biofouling minimized

(1)
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο...
Κατηγορίες:
Ιχθυοκαλλιέργειες.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με χρήση του πολυαισθητήρα Hydrolab HL7 ο οποίος διαθέτει αυτόματο κεντρικό σύστημα καθαρισμού και περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης θερμοκρασία νερού, αγωγιμότητα, pH/ORP, διαλυμένο οξυγόνο (οπτικός αισθητήρας); προαιρετικά η μέτρηση θολότητας (διαθέτει βουρτσάκι καθαρισμού). Οι μετρήσεις καταγράφονται και αποστέλλονται διαδικτυακά για να παρακολουθούνται από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και από οποιαδήποτε συσκευή computer, smartphone και tablet. Εφόσον οι μετρούμενες παράμετροι υπερβούν τα όρια που έχουν τεθεί, οι συναγερμοί αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο με μορφή sms / και email σε οποιαδήποτε συσκευή.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • OTT netDL 500/ 1000 - Καταγραφική μονάδα/ RTU με ενσωματωμένο μόντεμ ή ADU-500
  • Πολυπαραμετρικό αισθητήρα Hydrolab HL7 με 9 διαθέσιμες θύρες για τους αισθητήρες
  • Cloud λογισμικό Meteoview2
  • Σύστημα τροφοδοσίας
  • Ερμάριο προστασίας εξοπλισμού

 

Τηλεφωνήστε μας στο 210 2815440 για περισσότερες πληροφορίες.