210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Blog

Flash floods solutions - ott hydromet

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε μικρές ή μεγάλες καταστροφές ακόμα και σε περιοχές που ποτέ πριν δεν είχαν σημειωθεί πλημμύρες. Πολλές περιοχές της χώρας έχουν να αντιμετωπίσουν, εφεξής, δύσκολες καταστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και θα πρέπει να βρουν τρόπους να θωρακίσουν τις υποδομές τους και τους πολίτες τους. Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να αναζητήσουν λύσεις που θα αποτρέπουν τις ολέθριες επιπτώσεις των ακραίων καιρικών βροχοπτώσεων.

Η εταιρία μας METRICA ΑΕ σε συνεργασία με την OTT Hydromet προτείνει λύσεις που συμβάλλουν στην δημιουργία της κατάλληλης υποδομής παρέχοντας στις αρχές την δυνατότητα έγκαιρης πρόγνωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων. Κατ’ επέκταση, επιτρέπει στις αρχές να ανταποκρίνονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα για την προστασία των πολιτών, των περιουσιακών τους στοιχείων και να αποτρέπουν μεγάλες καταστροφές.

Οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές και τις εκάστοτε ανάγκες των αρχών/των περιοχών κλπ.

Τι πρέπει να γίνει;

Παράδειγμα πλάνου προστασίας από τις πλημμύρες:

  • Δημιουργία περιφερειακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάντων / συναγερμών
  • Δημιουργία χάρτη πλημμυρικών κινδύνων μικρής κλίμακας
  • Δημιουργία πλάνου έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης συμβάντων
  • Επιθεώρηση και έλεγχος καναλιών/ρεμάτων για τον εντοπισμό αδυναμιών/κινδύνων

 

Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

  • Βροχομετρητικό δίκτυο σταθμών
  • Δίκτυο σταθμηγράφων
  • Κάμερες παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου
  • Διαδικτυακό λογισμικό λήψης, οπτικοποίησης, παρακολούθησης, διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  • Αποστολή συναγερμών στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων (δήμοι, φορείς, πυροσβεστικές υπηρεσίες κλπ)
  • Πλάνο έκτακτης αντιμετώπισης συμβάντων

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες – 210 28115440.