210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Blog

Η παρακολούθηση των νιτρικών αλάτων καθίσταται όλο και πιο σημαντική καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει την φυσιολογική ποσότητα νιτρικών στο νερό, τα φυτά, τα τρόφιμα.  Η αυξημένη παρουσία τους στα φυτά έχει επίπτωση στην επιμόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και κατ’ επέκταση και του νερού.
Σήμερα, η παρακολούθηση των νιτρικών στο νερό γίνεται συνήθως, με επιτόπιες δειγματοληψίες (spot measurements) ανά τακτά χρονικά διαστήματα γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η προτεινόμενη τεχνολογία του ΝΕΟΥ αισθητήρα OTT ecoN, επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση (monitoring) αφού οι μετρήσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα, με μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και χωρίς κανένα συμβάν να περνά απαρατήρητο.

Η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί είναι η μακροχρόνια μέτρηση νιτρικών αλάτων που καταλήγει σε έγκυρα συμπεράσματα που βοηθούν στη λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της ρύπανσης. Η ζήτηση αισθητήρων που παρέχουν συνεχή δεδομένα, χωρικά και χρονικά, σε πραγματικό χρόνο και με χαμηλό κόστος αυξάνεται διαρκώς.
Αυτός είναι ο βασικός λόγος που σας παρουσιάζουμε τον OTT ecoN, έναν  αισθητήρα μέτρησης νιτρικών με  UV ακτινοβολία που έχει σχεδιαστεί για τον οπτικό προσδιορισμό των νιτρικών (NO3-N) σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
Δείτε περισσότερα για τον OTT ecoN