210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Blog

Παλιρροιογραφικό δίκτυο - Κύπρος

Εγκατάσταση Παλιρροιογραφικού Δικτύου Εγκαθίδρυσης Υψομετρικού Συστήματος Αναφοράς για λογαριασμό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σκοπός της εγκατάστασης των παλιρροιογράφων είναι η μέτρηση της παλίρροιας, θερμοκρασίας υδάτων, μετεωρολογικών παραμέτρων για την Εγκαθίδρυση Υψομετρικού Συστήματος Αναφοράς. Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν στα λιμάνια:

  • Λάρνακα
  • Παραλίμνι
  • Πάφος
  • Πωμός

Δείτε το φυλλάδιο της εφαρμογής..