210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Blog

Ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση υδροφόρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση καταγραφέων στάθμης, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας νέων αντλιοστασίων στην Ν. Κάσο. Η προμήθεια και η εγκατάσταση των αισθητήρων (9 στο σύνολο) υλοποιήθηκαν από την METRICA A.E. με πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής της Ν. Κάσου μετά την επιτυχημένη ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στο νησί. Η ανάγκη συνεχούς και οργανωμένης παρακολούθησης της κατάστασης των αντιοστασίων κρίθηκε απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας τους όσο και για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού.  Διαβάστε περισσότερα..