210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Blog

port management environment

Νέα θεσμικά πλαίσια και διεθνείς νομοθετικοί κανονισμοί με στόχο την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος οδηγούν τα σύγχρονα λιμάνια στον σχεδιασμό και υλοποίηση περιβαλλοντικής στρατηγικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των λιμενικών δραστηριοτήτων.
Το νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο έχει σαν σημείο εκκίνησης τις αρχές του «ο ρυπαίνων πληρώνει», την «προληπτική προσέγγιση» μέσω της συνεχής παρακολούθησης των λιμενικών υποδομών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων με στόχο την «αειφόρο ανάπτυξη». Τα λιμάνια καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες τουριστικές και εμπορικές απαιτήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανονισμών.

ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Η εταιρία μας, METRICA ΑΕ, σε συνεργασία με πιστοποιημένους οίκους και συνεργάτες και με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των περιβαλλοντικών μετρήσεων, παρέχει ολοκληρωμένες & πιστοποιημένες λύσεις για εφαρμογές περιοδικής ή συνεχής παρακολούθησης όπως:
Μέτρηση, Καταγραφή, Αποτύπωση
•    στάθμη θάλασσας (παλίρροια) & μετεωρολογικών παραμέτρων
•    βαθυμετρία και μορφολογία (προσχώσεις, διαβρώσεις, εναποθέσεις)
•    ρεύματα / κύματα
•    ανίχνευση πετρελαιοειδών
•    φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων
•    περιβαλλοντικού υποθαλάσσιου θορύβου
•    κατάσταση λιμενοβραχίονων και γενικότερων υποδομών
•    μικρομετακινήσεις (καθίζηση, ανύψωση, μετατόπιση)

Με εφόδια τον υψηλής ποιότητας εξοπλισμό, την τεχνογνωσία των αξιόπιστων κατασκευαστών και συνεργατών μας, τη μακροχρόνια εμπειρία μας, το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, παρέχουμε συνολικές λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας.

Εν κατακλείδι, η εταιρία μας μπορεί να συνδράμει:

«στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και μεθοδολογίας μέτρησης, να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης & συντήρησης καθώς και να προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες όσον αφορά την επιλογή των θέσεων, τη μεθοδολογία εγκατάστασης και των απαιτούμενων διατάξεων, πάντα με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και διατηρώντας χαμηλό το κόστος διατήρησης της λύσης που προσφέρουμε».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440.