210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Blog

Έλεγχος συνθηκών νερού σε πραγματικό χρόνο

Η ανάγκη βέλτιστης απόδοσης μιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την ποιότητα των ιχθυρών αλλά και την παραγόμενη ποσότητα είναι επιτακτική. Επιτακτική είναι και η ανάγκη συμμόρφωσης με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και τις συνθήκες λειτουργίας των μονάδων. Η εταιρία μας, METRICA ΑΕ, σε συνεργασία με πιστοποιημένους οίκους του εξωτερικού με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των υδρολογικών μετρήσεων, παρέχει ολοκληρωμένες & πιστοποιημένες λύσεις «εξοπλισμού και υπηρεσιών» για συνεχή μέτρηση και καταγραφή ποιοτικών υδρολογικών παραμέτρων όπου αυτό απαιτείται.

Οι λύσεις που προσφέρουμε είναι καινοτόμες και καλύπτουν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 στοχεύουμε να συνεισφέρουμε στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών μέτρησης των υδρολογικών ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων παρέχοντας ταυτόχρονα ποιοτικές, σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις στις μετρητικές ανάγκες των συνεργατών μας. Οι μετρήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρηση βάθους, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, διαλυμένου οξυγόνου, θολερότητας, pH/ORP, ρεύματα, κύματα κτλ.

   

Μείωση των απωλειών – Αύξηση της παραγωγής ψαριών - Η παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων νερού σε πραγματικό χρόνο προλαμβάνει την μόλυνση τον ιχθυρών από αρρώστιες και η εφαρμογή της έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.Οι λύσεις παρακολούθησης που προτείνουμε, βασίζονται στον εξειδικευμένο εξοπλισμό που προσφέρουμε και στη μακρόχρονη εμπειρία μας. H εταιρία μας μπορεί να συνδράμει
«στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και μεθοδολογίας μέτρησης, να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης & συντήρησης καθώς και να προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες όσον αφορά την επιλογή των θέσεων, τη μεθοδολογία εγκατάστασης και των απαιτούμενων διατάξεων, πάντα με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και διατηρώντας χαμηλό το κόστος διατήρησης της λύσης που προσφέρουμε».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440.