210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Blog

Σύστημα παρακολούθησης αποχετευτικού δικτύου

Με επιτυχία και σε κλίμα άψογης συνεργασίας ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ροής λυμάτων ATEX MSFM (Detectronic) από τους τεχνικούς μας και εξειδικευμένη ομάδα του οίκου Detectronic για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ).  Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού, για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, ολοκληρώθηκε η εν λόγω προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ATEX MSFM με τη συνεργασία των Detectronic – METRICA. Διαβάστε το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του οίκου.